Riebi raidė - kirtis arba dvibalsio priegaidė; pasvirimas - balsio trumpumas (paspaudei ir atšok!)

! Pabraukta e - tark kaip (i)a, kai po ilgos e priebalsis nėra minkštas (vežė - veža)

Sigitas Geda (iš knygos „VASARA SU PELIUKU MIKU" 1984)

PARŠIUKAS BE SPARNŲ

Aš mąsčiau, galvojau daug dienų:2: dumałam
O kodėl paršiukas - be sparnų?
Tik pažvelkit, turi juk sparnus
Dažnas žemės vabalas šaunus,1: często spotykany
Turi sparną musė, skruzdėlė,
Turi sparną marių vėgėlė,2-3-4: morska ryba miętus
Turi sparną-žiedlapį gėlė,3: płatek
O paršiukas - vaikšto be sparnų.

Boružėlė miklina sparnus,2: ćwiczy
Turi sakalas - labai senus,
Net šikšnosparnis - pusiau pelė...3: na wpół
Turi daug kas juos galų gale.
Turi medis šlamančius lapus,3: szeleszczące
Turi dangūs veriančius žaibus,2-3-4: niebiosa przenikające błyskawicy
O paršiukas - vaikšto be sparnų.

Dieve, žemę kūrei tiek dienų,
O paršiukui nedavei sparnų.
Turi juos lėktuvai - išdidžiai4: dumnie
Po padangę nardo kaip gaidžiai,1-2-3: po podniebiosach nurkują
Turi juos raketos ir laivai,
Bitėms - jie išmarginti gelsvai,3: rozbarwione
O paršiukas - vaikšto be sparnų.

Ši erdvė, žinau, pilna šviesos,2: przestrzeń
Bet kiek daug joj, Dieve, netiesos,4: w niej
Kiek sparnuotų netikrais sparnais2: skrzydłatych
Moja tartum valkatos skvernais,1-2-3-4: machają niby włóczęgi połami
Kiek besparnių, kylančių aukštyn,
Kiek O sparnuotų, krintančių žemyn...

Man negaila tų sparnų senų,
Man paršiuko gaila - be sparnų...

(c) Valdas Banaitis, (c) Teleeksperimentas - Vilnius, 2019

• Pradžią •